פאר התפילין

תפילין ובר מצווה

תפילין ובר מצווה התורה הקדושה מצווה אותנו – “וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך”. ומלמדים אותנו חכמינו ז”ל – שכל מי שמניח תפילין בראשו ובזרועו מאריך ימים ושנים, וכן הוא מרכבה לשכינה ועוד ביטויים נפלאים בשבח מצווה חשובה זו. התפילין הם אות ביננו לבין הקב”ה. לכן אנו קושרים את התפילין ביד ובראש. קשירת …

תפילין ובר מצווה לקריאה »