תפילין

התפילין הראשונות שלי!

“וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך”.. בר מצווה הוא אירוע מרגש ומשמח! הילד שלנו כבר לא כל כך ילד.. אלא נער מתבגר שמקבל עליו את נעם עול המצוות, החל מיום מיוחד זה הוא מתחיל להניח תפילין וטלית, וכבר משלים למניין.. התפילין הם אות ביננו לבין ריבונו של עולם. את התפילין אנו קושרים על …

התפילין הראשונות שלי! לקריאה »