להזמנות :052-3223822

ערכת תפילין - דגם תפארת

בתים בהכשר הרב קליין מו"צ בבית ההוראה זכרון מאיר בני ברק.
הבתים הם:1 מעור בהמה גסה
2 עיבוד העור בסיד ביד
3 ללא חשש בכור
4 שין משוך ביד לחומרא
5חוט התפירה בין בית לבית
הרצועות: רצועות איכותיות עבודת יד, שחור שתי צדדים.
הפרשיות נכתבות ע"י סופרים מומחים של מכון פאר התפילין, כשרות לכתחילה, עם תיוג מלא, תוך הקפדה על איכות הקלף, ואיכות הדיו.

2,050.00