ערכת תפילין -דגם הוד

תפילין מעור בהמה דקה, פרשיות כשרות לכתחילה.

1,450.00